Zespół Szkół Nr 2

Wyszukiwarka

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

ul. Wiejska 1

Tel: 074 872-47-00

PLAN LEKCJI

T

Rok szkolny 2018/2019 Plan zajęć KLASY I-III Obowiązuje od dnia 03 września 2018 roku

 

KLASA I

J. Łasak, A. Cerazy

KLASA II

D. Żydak

KLASA III

 E. Stelmach, E. Grzeszczuk

PONIEDZIAŁEK

1.

edukacja matematyczna

 

 język angielski

2.

język angielski

 

 edukacja muzyczna

3.

edukacja polonistyczna

 

 wychowanie fizyczne

4.

religia

 

 edukacja polonistyczna

5.

edukacja plastyczna

 

 edukacja polonistyczna

6.

  -----------------    ----------------- 

WTOREK

1.

edukacja matematyczna

 

 religia

2.

edukacja polonistyczna

 

 edukacja matematyczna

3.

edukacja społeczna

 

 edukacja polonistyczna

4.

edukacja muzyczna

 

 edukacja plastyczna

5.

 -----------------

 

 edukacja społeczno-przyrodnicza

6.

 ------------------     -----------------

ŚRODA

1.

edukacja polonistyczna

 

 edukacja matematyczna

2.

religia

 

 wychowanie  fizyczne

3.

edukacja przyrodnicza

 

 edukacja polonistyczna

4.

zajęcia techniczne

 

 edukacja polonistyczna

5.

wychowanie fizyczne

 

  -----------------

6.

 --------------     -----------------

CZWARTEK

1.

edukacja matematyczna

 

 wychowanie fizyczne

2.

wychowanie fizyczne

 

 edukacja matematyczna

3.

wychowanie fizyczne

 

 zajęcia techniczne

4.

edukacja polonistyczna

 

 edukacja społeczno-przyrodnicza

5.

 ----------------  

 zajęcia ogólnorozwojowe

6.

 -----------------  

  -----------------

PIĄTEK

1.

język angielski

 

 religia

2.

edukacja polonistyczna

 

 język angielski

3.

edukacja matematyczna

 

 zajęcia komputerowe

4.

zajęcia komputerowe

 

 edukacja matematyczna

5.

 --------------     -----------------

6.

 ---------------     -----------------

 

Rok szkolny 2017/2018 Plan zajęć KLASY IV-VII Obowiązuje od dnia 04 września 2017 roku

 

KLASA IV

  1. Chorągwicki

KLASA VA

  1. Koterba

KLASA VB

A. Knapczyk- Leśniak

KLASA VI

U. Tulska

KLASA VII

S. Truchły

PONIEDZIAŁEK

1.

J. angielski-1 / Informatyka-2

13/i.

Przyroda

14

Historia

3

J. polski

12

Matematyka

 

1

2.

Historia

3

Matematyka

1

J. polski

i.

Przyroda

14

J. angielski

 

13

3.

Przyroda

14

Historia

3

J. polski

13

Matematyka

1

J. polski

 

12

4.

Religia

13

J. polski

14

Matematyka

1

Historia

3

J. polski

 

12

5.

Matematyka

1

Zaj. komputerowe

i.

J. angielski

13

Technika

14

Plastyka

 

3

6.

       

Wych. fizyczne

s.

J. angielski

13

Religia

 

3

7.

       

Wych. fizyczne

s.

   

Fizyka

 

14

8.

                     

WTOREK

1.

Matematyka

1

Wych. fizyczne

s.

Przyroda

14

J. polski

12

Historia

 

3

2.

Plastyka

3

Wych. fizyczne

s.

J. polski

14

Matematyka

1

J. polski

 

12

3.

J. polski

12

J. polski

14

Plastyka

3

J. angielski

13

Matematyka

 

1

4.

J. polski

12

J. angielski

13

J. polski

3

Przyroda

14

Wych. fizyczne

 

s.

5.

Technika

14

Matematyka

1

J. angielski

13

Plastyka

3

Wych. fizyczne

 

s.

6.

J. angielski-1

13

Przyroda

14

Zaj. komputerowe

i.

Religia

3

J. niemiecki

 

12

7.

       

WDŻ – I sem.

1

   

Chemia

 

14

8.

                     

ŚRODA

1.

Przyroda

14

Religia

12

Muzyka

3

J. angielski

13

Matematyka

 

1

2.

J. polski

12

Plastyka

3

J. polski

13

Przyroda

14

Matematyka

 

1

3.

J. angielski-2 / Informatyka-1

13/ i.

J. polski

12

Matematyka

1

J. polski

12

Historia

 

3

4.

Wych. fizyczne

s.

J. polski

12

Religia

1

Historia

3

Biologia

 

14

5.

Wych. fizyczne

s.

Matematyka

1

Przyroda

14

Religia

12

J. angielski

 

13

6.

j. angielski - 1

13

Matematyka – I sem.

1

Matematyka – II sem.

1

   

Informatyka

 

i.

7.

               

Chemia

 

14

8.

                     

CZWARTEK

1.

Wych. fizyczne

s.

Przyroda

14

Matematyka

1

J. polski

12

Religia

 

3

2.

Wych. fizyczne

s.

Religia

12

J. polski

14

Matematyka

1

Muzyka

 

3

3.

Matematyka

1

J. polski

14

Wych. fizyczne

s.

Zaj. komputerowe

i.

J. polski

 

12

4.

Matematyka

1

J. polski

14

Wych. fizyczne

s.

Muzyka

3

J. angielski

 

13

5.

J. polski

12

J. angielski

13

Religia

3

Wych. fizyczne

s.

Biologia

 

14

6.

J. angielski - 2

13

WDŻ – I sem.

1

   

Wych. fizyczne

s.

Geografia

 

14

7.

               

Fizyka

 

14

8.

                     

PIĄTEK

1.

Godzina wychowawcza

13

Godzina wychowawcza

3

Godzina wychowawcza

14

Godzina wychowawcza

1

Godzina wychowawcza

 

12

2.

Religia

3

J. angielski

13

Technika

14

J. polski

12

Wych. fizyczne

 

s.

3.

Muzyka

3

Technika

14

J. angielski

13

Matematyka

1

Wych. fizyczne

 

s.

4.

J. polski

12

Muzyka

3

Matematyka

1

Wych. fizyczne

s.

J. niemiecki

 

14

5.

J. angielski - 2

13

Matematyka

1

Przyroda

14

Wych. fizyczne

s.

J. polski

 

12

6.

   

Wych. fizyczne

s.

   

J. polski

12

Matematyka

 

1

7.

   

Wych. fizyczne

s.

       

Geografia

 

14

8.