Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich

PLAN LEKCJI

T

Rok szkolny 2017/2018 Plan zajęć KLASY I-III Obowiązuje od dnia 04 września 2017 roku

 

KLASA I

D. Żydak

KLASA II

E. Grzeszczuk

KLASA III A

J. Łasak A. Cerazy

KLASA III B

E. Stelmach

PONIEDZIAŁEK

1.

Ed. wczesnoszkolna

17

Religia

15

Ed. wczesnoszkolna- J. Łasak

11

Ed. wczesnoszkolna

16

2.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna- J. Łasak

11

Ed. wczesnoszkolna

16

3.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Religia

11

Język angielski

16

4.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Język angielski

11

Ed. wczesnoszkolna

16

5.

Religia

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna

16

6.

WTOREK

1.

Język angielski

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna- J. Łasak

11

Ed. wczesnoszkolna

16

2.

Ed. wczesnoszkolna

17

Język angielski

15

Ed. wczesnoszkolna- J. Łasak

11

Ed. wczesnoszkolna

16

3.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna

11

Ed. wczesnoszkolna

16

4.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Religia

11

Ed. wczesnoszkolna

16

5.

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna

11

Religia

16

6.

ŚRODA

1.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna- J. Łasak

11

Ed. wczesnoszkolna

16

2.

Religia

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna- J. Łasak

11

Język angielski

16

3.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna

11

Ed. wczesnoszkolna

16

4.

Ed. wczesnoszkolna

17

Religia

15

Ed. wczesnoszkolna

11

Ed. wczesnoszkolna

16

5.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna

16

6.

CZWARTEK

1.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna- J. Łasak

11

Ed. wczesnoszkolna

16

2.

Język angielski

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna- J. Łasak

11

Ed. wczesnoszkolna

16

3.

Ed. wczesnoszkolna

17

Język angielski

15

Ed. wczesnoszkolna

11

Religia

16

4.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna

11

Ed. wczesnoszkolna

16

5.

Ed. wczesnoszkolna

11

6.

Ed. wczesnoszkolna

11

PIĄTEK

1.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Język angielski

11

Ed. wczesnoszkolna

16

2.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna

11

Ed. wczesnoszkolna

16

3.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna

11

Ed. wczesnoszkolna

16

4.

Ed. wczesnoszkolna

17

Ed. wczesnoszkolna

15

Ed. wczesnoszkolna

11

Ed. wczesnoszkolna

16

5.

6.

 

Rok szkolny 2017/2018 Plan zajęć KLASY IV-VII Obowiązuje od dnia 04 września 2017 roku

 

KLASA IV

  1. Chorągwicki

KLASA VA

  1. Koterba

KLASA VB

A. Knapczyk- Leśniak

KLASA VI

U. Tulska

KLASA VII

S. Truchły

PONIEDZIAŁEK

1.

J. angielski-1 / Informatyka-2

13/i.

Przyroda

14

Historia

3

J. polski

12

Matematyka

1

2.

Historia

3

Matematyka

1

J. polski

i.

Przyroda

14

J. angielski

13

3.

Przyroda

14

Historia

3

J. polski

13

Matematyka

1

J. polski

12

4.

Religia

13

J. polski

14

Matematyka

1

Historia

3

J. polski

12

5.

Matematyka

1

Zaj. komputerowe

i.

J. angielski

13

Technika

14

Plastyka

3

6.

Wych. fizyczne

s.

J. angielski

13

Religia

3

7.

Wych. fizyczne

s.

Fizyka

14

8.

WTOREK

1.

Matematyka

1

Wych. fizyczne

s.

Przyroda

14

J. polski

12

Historia

3

2.

Plastyka

3

Wych. fizyczne

s.

J. polski

14

Matematyka

1

J. polski

12

3.

J. polski

12

J. polski

14

Plastyka

3

J. angielski

13

Matematyka

1

4.

J. polski

12

J. angielski

13

J. polski

3

Przyroda

14

Wych. fizyczne

s.

5.

Technika

14

Matematyka

1

J. angielski

13

Plastyka

3

Wych. fizyczne

s.

6.

J. angielski-1

13

Przyroda

14

Zaj. komputerowe

i.

Religia

3

J. niemiecki

12

7.

WDŻ – I sem.

1

Chemia

14

8.

ŚRODA

1.

Przyroda

14

Religia

12

Muzyka

3

J. angielski

13

Matematyka

1

2.

J. polski

12

Plastyka

3

J. polski

13

Przyroda

14

Matematyka

1

3.

J. angielski-2 / Informatyka-1

13/ i.

J. polski

12

Matematyka

1

J. polski

12

Historia

3

4.

Wych. fizyczne

s.

J. polski

12

Religia

1

Historia

3

Biologia

14

5.

Wych. fizyczne

s.

Matematyka

1

Przyroda

14

Religia

12

J. angielski

13

6.

j. angielski - 1

13

Matematyka – I sem.

1

Matematyka – II sem.

1

Informatyka

i.

7.

Chemia

14

8.

CZWARTEK

1.

Wych. fizyczne

s.

Przyroda

14

Matematyka

1

J. polski

12

Religia

3

2.

Wych. fizyczne

s.

Religia

12

J. polski

14

Matematyka

1

Muzyka

3

3.

Matematyka

1

J. polski

14

Wych. fizyczne

s.

Zaj. komputerowe

i.

J. polski

12

4.

Matematyka

1

J. polski

14

Wych. fizyczne

s.

Muzyka

3

J. angielski

13

5.

J. polski

12

J. angielski

13

Religia

3

Wych. fizyczne

s.

Biologia

14

6.

J. angielski - 2

13

WDŻ – I sem.

1

Wych. fizyczne

s.

Geografia

14

7.

Fizyka

14

8.

PIĄTEK

1.

Godzina wychowawcza

13

Godzina wychowawcza

3

Godzina wychowawcza

14

Godzina wychowawcza

1

Godzina wychowawcza

12

2.

Religia

3

J. angielski

13

Technika

14

J. polski

12

Wych. fizyczne

s.

3.

Muzyka

3

Technika

14

J. angielski

13

Matematyka

1

Wych. fizyczne

s.

4.

J. polski

12

Muzyka

3

Matematyka

1

Wych. fizyczne

s.

J. niemiecki

14

5.

J. angielski - 2

13

Matematyka

1

Przyroda

14

Wych. fizyczne

s.

J. polski

12

6.

Wych. fizyczne

s.

J. polski

12

Matematyka

1

7.

Wych. fizyczne

s.

Geografia

14

8.