Zespół Szkół Nr 2

Wyszukiwarka

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

ul. Wiejska 1

Tel: 074 872-47-00

UROCZYSTOŚĆ ZAPRZYSIĘŻENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

13 października 2017 roku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranych członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Ta tak ważna dla społeczności szkolnej uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze, w obecności wyjątkowych gości p. Adrianny Mierzejewskiej Wójta Gminy Nowa Ruda, p. Teresy Bazały i p. Janusza Ferenca – radnych Gminy Nowa Ruda, rodziców, nauczycieli i uczniów. Najpierw dokonano prezentacji składu Rady SU, wymieniając funkcje poszczególnych osób, od przewodniczącego począwszy, a następnie odbyło się ślubowanie. Opiekun Samorządu odczytała tekst ślubowania,  a członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając:

  • dbać o dobre imię naszej szkoły, godnie ją reprezentować i kształtować jej pozytywny wizerunek
  • uczciwie sprawować powierzone obowiązki
  • kształtować swoją osobowość, charakter i umysł naśladując patrona szkoły św. Franciszka z Asyżu
  • jak najlepiej współpracować z nauczycielami i dyrektorem szkoły
  • szanować wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów.

Nowa Rada SU z pewnością ochoczo zabierze się do pracy, a na jej efekty nie trzeba będzie długo czekać. Zapewne będzie się działo! Smile