Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich

PROGRAM „BEZPIECZNA +”

G

Uwaga! Realizujemy program „Bezpieczna+”


„Bezpieczna+”  to rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach

Celem programu jest:

  • Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
  • Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.