SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK

JSprawny Dolnoślązaczek – zajęcia sportowe dla uczniów klasy I  poniedziałek 10.45-11.30 zajęcia prowadzą p. D. Żydak (wychowawca ) oraz Ewa Miśkiewicz (nauczyciel wf)

Celem programu jest uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego oraz zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności.