Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich

DLA RODZICÓW - 10 kroków, by być lepszym Rodzicem

10 kroków, by być lepszym Rodzicem

Propozycja dla Państwa 10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem:

1. Miłość jest najważniejszą potrzebą wszystkich dzieci.

2. Słuchaj uważnie tego, co mówi Twoje dziecko.

3. Wyznaczaj granice zachowań dziecka i bądź w tym konsekwentny (a).

4. Śmiech pozwala rozładować napięte sytuacje.

5. Postrzegaj świat z perspektywy dziecka.

6. Chwal i zachęcaj swoje dziecko.

7. Szanuj swoje dziecko tak jak sam chciałbyś (chciałabyś) być szanowana.

8. Ustal porządek dnia.

9. W każdej rodzinie potrzebne są pewne zasady.

10. Nie zapominaj o własnych potrzebach.

Zasady kontrolowania złości

Zasady kontrolowania złości

 • Daj sobie czas, żeby ochłonąć i tym samym uniknąć przemocy.
 • Rozchmurz czoło i odpręż się.
 • Przestań starać się kontrolować innych.
 • Zaakceptuj odmienność.
 • Proś zamiast żądać.
 • Nagradzaj zamiast straszyć lub karać.
 • Mów spokojnie.
 • Bierz odpowiedzialność za wszystko, co mówisz i robisz.
 • Traktuj innych z szacunkiem.
 • Mów innym, co cię trapi, bądź bezpośredni, konkretny, uprzejmy.
 • Stosuj wypowiedzi typu "ja".

Kodeks przyjazny Rodzicom

Irena Dzierzgowska "Rodzice w szkole"
Kodeks szkoły przyjazny rodzicom


"1. Rodzice z ufnością oddają szkole swój największy skarb. My- dyrekcja, nauczyciele i cały personel szkoły- wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.
2. Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę naszej szkoły. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy.
3. Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci o warunkach, które najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych uczniów.
4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów i akceptowany przez rodziców.
5. W trakcie pracy coraz lepiej poznamy naszych uczniów. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach dzieci. Będziemy przekazywali rodzicom informacje o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.
6. Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jaki i porażki swych dzieci.
7. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze się czuli w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.
8. Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.
9. Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania- ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej przyczynia się do lepszych efektów uzyskiwanych przez dzieci.
10. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci."

Pozytywne wybory dla Rodziców

Szanowni Rodzice – jesteście najważniejszymi osobami dla Waszych dzieci i każdemu z Państwa zależy, aby Jego pociecha była zdrowa i szczęśliwa. Stąd też większość rodziców martwi się, czy postępuje właściwie. Oczywiście nie ma rodziców „doskonałych”. Wszyscy rodzice miewają trudności i niepokoją się o to, czy wywierają na swoje dzieci dobry wpływ. Jednym z problemów, które najbardziej martwią rodziców jest kwestia dyscypliny, czyli pytanie, co zrobić, aby dzieci dobrze się zachowywały? I tu pojawiają się wątpliwości - czy zbyt mało dyscypliny oznacza, że dzieci wymknęły się nam spod kontroli?, a może czy zbyt surowa dyscyplina sprawi, że zwrócą się przeciw nam? Wiemy, że dzieciom są potrzebne granice, aby mogły czuć się bezpiecznie, ale nie jest łatwo wyznaczyć owe granice. Pomogą nam w tym zadaniu sprawdzone pozytywne wybory.

Jako rodzic (mama czy tata):

- dawaj dzieciom przykład dobrego zachowania; dzieci uczą się naśladując zachowania innych;

- zmieniaj otoczenie, a nie dziecko; lepiej jest trzymać cenne, niebezpieczne lub kruche przedmioty poza zasięgiem dziecka, niż karać dziecko za jego naturalną ciekawość.

- wyrażaj swoje życzenia pozytywnie; mów dzieciom, czego od nich oczekujesz, a nie tylko tego, czego sobie nie życzysz.

- stawiaj realistyczne wymagania; pamiętaj o tym, aby zadawać sobie pytanie, czy Twoje wymagania odpowiadają wiekowi i sytuacji dziecka.

- nie polegaj zanadto na nagrodach i karach; w miarę jak dzieci dorastają, kary i nagrody stają się coraz mniej skuteczne; wyjaśniaj powody Twoich decyzji; negocjuj ze starszymi dziećmi, stosuj taktykę odwracania uwagi w wypadku małych dzieci.

- wybierz wychowanie bez bicia i krzyku; na początku klapsy mogą się wydawać skuteczne, jednak może się okazać, że rodzice muszą uderzać coraz mocniej, żeby osiągnąć ten sam skutek; krzyczenie na dzieci lub nieustanne ich krytykowanie bywa równie szkodliwe i może doprowadzać do długotrwałych trudności emocjonalnych; takie kary nie pozwalają dziecku wykształcić w sobie samokontroli i szacunku dla innych.